Obiective

Pricipalele obiective de activitate ale Centrului de Protecție a Plantelor București sunt:

 • Combaterea bolilor, daunătorilor și a buruienilor la toate culturile agricole pentru toți producătorii agricoli;
 • Tratamentul chimic al semințelor destinate însămânțării și producerii de sămânță;
 • Dezinsecția, dezinfecția ăi deratizarea depozitelor de cereale și a produselor agricole depozitate;
 • Dezinfecția materialului săditor și de plantare;
 • Aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea și comercializarea acestora;
 • Alte activități specifice.

Prin specificul activității, Centrul de Protecție a Plantelor București are ca obiect principal executarea permanentă a tratamentelor de:

 • combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor;
 • dezinfecția, dezinsecția și deratizarea spațiilor verzi, în vederea menținerii sănătății acestora în parcuri, sere, pepiniere, aliniamente stradale pe raza Municipiului București.

În scopul menținerii unei vegetații corespunzătoare, pe parcursul unui an calendaristic se execută numeroase tratamente fitosanitare pentru a combate bolile și dăunătorii din parcuri, pepiniere, sere și aliniamente stradale, printre care amintim:

 1. Tratamente de iarnă la arborii foioși și rașinoși, contra păduchilor de San Jose (Quadraspidiotus perniciosus);
 2. Combaterea înroșirii acelor la conifere (Dothiostroma pini);
 3. Combaterea moliei pinului (Bupalus piniarius);
 4. Combaterea acarienilor la tei (Tetranychus spp.);
 5. Combaterea omidei păroase defoliatoare (generația I și II) (Hyphantria cunea);
 6. Combaterea făinării, ruginii, afidelor și acarienilor la trandafiri (Sphaerotheca pannosa, phragmidium mucronatum, aphis spp., aulaca spius rosae);
 7. Tratamente preventive și curative la semănăturile din pepiniere;
 8. Combaterea bolilor și dăunătorilor din sere la culturile floricole;
 9. Dezinfecția materialului de înmulțire;
 10. Dezinfecția amestecului de pământ vegetal necesar plantării;
 11. Dezinfecția uneltelor, lădițelor și ghivecelor pentru plantații.

Tratamentele se realizează prin stropirea plantelor cu soluții preparate în diverse concentrații și combinații de substante fungicide, insecticide, acaricide, erbicide, stimulenți de creștere folosite în funcție de natura bolilor și a dăunătorilor plantelor.

Lucrările de combatere executate de instituția noastră constau în:

 • tratamente permanente de combatere a bolilor și dăunătorilor în serele și spațiile aferente acestora ce se desfășoară pe tot parcursul anului calendaristic și sunt realizate de personalul nostru cu ajutorul aparatelor de stropit portabile ca urmare a avertizărilor și în baza rețetarelor prescrise de specialiști;
 • campanii de combatere a bolilor și dăunătorilor planificate pe tot parcursul anului în funcție de specificul bolilor și dăunătorilor și sunt executate cu ajutorul mijloacelor mecanizate de care dispunem;
 • tratamente executate la solicitarea beneficiarilor și tratamente necesare în cazul unor boli și dăunători ce pot deteriora vegetația existentă.