Buletinul informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

b)  structura organizatorică , conducerea și atribuțiile ale instituției;

d) programul de funcționare, programul de audiențe și coordonatele de contact ale instituției;

e) bugetul și bilanțurile contabile;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate;

h) modalitățile de contestare a deciziei institutiei în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Contact

PMB CPP

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5 021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Localizare