Despre noi

CENTRUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Centrul de Protecție a Plantelor București este instituție publică de specialitate, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, înființată prin Hotărârea nr. 219/1999 a Consiliului General al Municipiului București, care îndeplinește activități publice de interes local privind protecția plantelor, combaterea bolilor și dăunătorilor acestora, prin asigurarea carantinei fitosanitare.

Prin O.G. 71/1999 s-a definit conținutul activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară și s-a stabilit un nou cadru organizatoric prin care se realizează această activitate.


[clear]