Lista persoanelor cu funcții de conducere

– Director: GRIGORE MIHAIL DAN

– Contabil șef:

– Șef Serviciu Executare Tratamente Fitosanitare:POPA TUDOREL

– Șef Birou Consultanță, Prognoză, Logistică, Planificare Tratamente Fitosanitare: VINȚEANU MARIUS EMILIAN

Contact

PMB CPP

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5 021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Localizare